Safety Improvement Company is een adviesbureau voor veiligheidsverbetervraagstukken.
Wij combineren de vakgebieden arbeid-, procesveiligheid en organisatie ontwikkeling

Diensten


VEILIGHEIDSCULTUUR

In company veiligheidscultuur verbeterprogramma's: cultuur-metingen, bewustwordings-workshops, workshop leren aanspreken, safety games, Life saving rules, soft controls audits, etc.; ontwerpen, implementeren en managen van verbeterprogramma's

RISICOSTUDIES

Risico- inventarisatie en -evaluaties, maar ook FMECA en HAZOP/HAZID, RMA en scenario-studies via onze partners.

HSE managementsystemen

Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van managementsystemen. Wij hebben uitgebreide ervaring met OHSAS 18001, VBS/NTA8620 voor BRZO bedrijven, ISO 14001, Integrale risicomanagementsystemen (ERM) en het opstellen van een PBZO-document of VR-rapport.LEIDERSCHAP

Wij bieden diverse in company veiligheid-leiderschapsworkshops aan. In deze zeer interactieve workshops staat naast veiligheid persoonlijk leiderschap, groepsdynamiek en het beinvloeden van gedrag centraal.Daarnaast adviseren en begeleiden wij directie en management teams bij hun rol in veiligheid.

HEARTS and MINDS

Wij bieden in company Hearts and Minds trainingen aan (train-de-trainer principe). Hierin komen de achterliggende principes aan bod en hoe de 9 tools in de praktijk te gebruiken.

AUDITS

Wij beschikken over ervaren lead auditors voor OHSAS 18001, NTA 8620 (BRZO) ISO 14001 en veiligheidscultuur.

Aanpak en referenties

Veiligheid goed en blijvend in een organisatie implementeren vraagt integrale aandacht van de organisatie en commitment van de leiding. Uitgangspunt daarbij is dat het veiligheidsniveau van een bedrijf wordt bepaald door drie elementen.
- Cultuur: Gedrag, gedeelde normen, waarden en overtuigingen.
- Systemen: Veiligheidsbeleid, veiligheidsstudies, organisatie en managementsysteem
- Techniek: Ontwerp, installatie, onderhoud / assetmanagement en keuring

Visie op verbeteren.  Het is van belang dat het managementsysteem en de technische veiligheid goed zijn ontwikkeld. Verdere groei van veiligheid wordt in regel echter bereikt door middel van organisatieontwikkeling, bewustwording, passend leiderschap en reinforcement.
• Verbeteren vraagt een lerende organisatie. Dit vraagt erom dat naast geschreven regels (visie, strategie, beleid, etc.) ook ongeschreven regels (gedeelde normen, waarden en overtuigingen) in lijn worden gebracht met de veiligheidsambitie.  
• Verandering / verbetering ontstaat in essentie door het creëren van een dialoog tussen de medewerkers dwars door alle lagen van de organisatie. Geen dialoog geen verandering. In onze aanpak staat het achterhalen van de ongeschreven regels, die de veiligheidscultuur vormgeven centraal. Het achterhalen en bespreekbaar maken van deze ongeschreven regels is cruciaal voor het verbeteren van de veiligheidscultuur.  

Hieronder een selectie van bedrijven waar onze professionals werkzaamheden voor hebben geleverd:

  FC 100Afbeelding1 fc Veiligheidscultuur metingen, bewustwordingsworkshops, SHE audits, cultuurverbeterprogramma's (wereldwijd), Hearts & Minds train-de-trainer programma in Azie.

tennet 100Afbeelding gasunie Onderzoek naar effecten van overlap normeisen op het VMS

snapshot-logo-shell2 Secondopiniononderzoek veiligheidverbetervoorstel

Eneco100Afbeelding eneco Ontwikkeling van een veiligheid leiderschapsprogramma voor het middenkader

nutreco 100Snapshot nutreco Begeleiding bij het opstellen van het PBZO-document,interne VBS audits (NTA 8620), veiligheidsbewustwording workshops

tennet 100Afbeelding tennet Visie document handhaving

imperial 100Snapshot imperial Veiligheidscultuurmeting, Bewustwordingsworkshops, VBS audits, Bow-tie analyse

Onze mensen

Safety Improvement Company beschikt over een breed pallet aan adviseurs en trainers. Wij beschikken over 15 professionals, variërend van hoger veiligheidskundigen, Proces/technical safety consultants, fire/property risk consultants, risico-managers, bedrijfskundige, management coaches en gedragswetenschappers. No nonsens, gedrevenheid voor het vak kenmerkt onze mensen. Hieronder onder treft u de per vakgebied de verantwoordelijke contactpersonen aan. Aarzel niet om voor vragen contact met ons op te nemen.


Samenwerking en contactgegevens

Veiligheid is een breed vakgebied en vraagt om specialistische kennis. Daarom hechten wij er sterk aan om middels een aantal samenwerkingen om u de juiste kennis en ervaring te kunnen bieden.


Samenwerking

Wij werken samen met Treecon voor de technical safety vraagstukken.
Voor de vraagstukken op het gebied van fire safety and fire engineering werken wij samen met Riskonet

Contactgegevens

  • +31 06 23 07 51 09
  • Bezoekadres: Spoorstraat 1-2 6811 NM Amersfoort