Menu Sluiten

Leiderschap en veiligheid

Leiderschap

Geen dialoog geen verandering. In onze visie is het handelen van de medewerkers dan ook de sleutel voor het verbeteren van de veiligheid. Veranderen van gedrag van medewerkers is in grote mate afhankelijk van de ‘toon’ die gezet wordt door leidinggevenden. Als leidinggevende medewerkers leren wat de impact van hun handelen in een verandertraject is, kun je veiligheid naar een hoger plan brengen.

Wij bieden het volgende aan:

  • Leiderschapsworkshop hoger management Deze workshop richt zich op het verkrijgen van de gemeenschappelijke visie op veiligheid, het herkennen van ongeschreven regels met impact op veiligheid, het verkrijgen van inzicht in het eigen leiderschap en welke invloed dit heeft op organisatie en het in gezamenlijkheid bepalen van de ‘stip aan de horizon’. Deze workshop zal daarnaast ingaan op de vraag hoe het resultaat bereikt gaat worden en welke barrières beslecht dienen te worden.
  • Leiderschapsworkshop ‘veiligheidsambassadeur’ deze workshop is specifiek bestemd voor het middenmanagement. Het middenmanagement, vervult in iedere organisatie een sleutelpositie en wordt geacht zowel goed met de werkvloer te kunnen communiceren als ook met het management. Juist deze dubbelrol en het feit dat deze groep samen met het MT een leidende rol speelt in het verandertraject is de reden dat wij specifiek aandacht willen schenken aan deze groep medewerkers. Hierin wordt o.a. aandacht geven aan: inzicht in invloed eigen rol, hoe een team mee te krijgen, belang van een voorbeeldfunctie.
  • Coaching van het management om ze te helpen bij het ontwikkeling van bepaalde persoonskenmerken in relatie tot de leidinggevende rol.
  • 360-feedback meting om de effectiviteit van de communicatie rondom veiligheid van de leidinggevenden in kaart te brengen.
  • Leren hoe met maximaal effectiviteit met anderen te communiceren en daardoor productiviteit en teamwerk te vergroten; inzicht krijgen in eigen patroon van voorkeursgedrag en zien wat de effecten daarvan zijn op anderen (met hulp van de Disc methodiek).

… lees meer over het verbeteren van de veiligheidscultuur.