Menu Sluiten

Bekrachtigen van gedrag

Gedragsbeinvloeding

Het bekrachtigen of reinforcement is een methodiek om het nieuw aangeleerd gedrag te bekrachtigen ofwel ervoor zorgen dat mensen daadwerkelijk het gewenst gedrag gaan uitvoeren. Het aanleren van nieuw gedrag vergt een lange adem en dient over langere tijd consequent bekrachtigd te worden.  Hiervoor is het beter om over langere tijd korte contactmomenten te creëren dan een eenmalige training.

In onze aanpak wordt het management geleerd hoe het beste het nieuwe gedrag bij de medewerkers kan worden bekrachtigd (motiverende technieken, aanpassen van de omgeving / context, etc.). Hierbij geven wij veel aandacht aan het gezamenlijk optrekken van de managers zodat een lijn wordt getrokken.

Daarnaast beschikken wij over een innovatieve reinforcement methodiek die ervoor zorgt dat de deelnemers gedurende een langere tijd worden herinnerd aan hetgeen zij hebben geleerd tijdens de workshop. Hiervoor maken wij gebruik van software , de Mindmarker App. Via deze App. worden o.a. vragen, foto’s gestuurd die herinneren aan de gedragsafspraken die met de deelnemers zijn gemaakt. De vragen worden zo opgesteld dat zij uitnodigen tot handelen zonder dat dit als belerend wordt ervaren. Daarnaast biedt deze methodiek de mogelijkheid om de respons te monitoren waardoor constant inzicht is in hoeverre het aangeleerde toegepast wordt in de praktijk.

Wij kennen o.a. de volgende type interventies:

  • Workshop hoe krijg ik mijn team mee en hoe kan ik effectief sanctioneren (conform het Just culture principe van Reason).
  • Coaching van het management hoe medewerkers effectief aan te sturen.
  • Inzet van meerdere korte -gerichte- terugkom bijeenkomsten over langere tijd om medewerkers over langere tijd te herinneren/ bekrachtigen aan hetgeen zij hebben geleerd.
  • Inzet van de ®Mindmarker reinforcement methodiek om medewerkers over langere tijd te bekrachtigen in hetgeen zij hebben geleerd tijdens de workshops, zie ook de onderstaande figuren.

mindmar-screenmindmarkers-cyclus

… lees meer over het verbeteren van de veiligheidscultuur