Menu Sluiten

Veiligheidsbewustwording

Versterken veiligheidsbewustzijn

Wij beschikken over een groot aantal praktische interventies (workshops, serious gaming, etc) om mensen bewust te maken.

Het uitgangspunt hierbij is dat met hulp van deze interventies gericht de dialoog wordt aangegaan over een aantal thema’s. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: eigenaarschap, herkennen van onveilige situaties, elkaar aanspreken, haal- en brengplicht, etc. De keuze van de thema’s is afhankelijk van het onderzoek naar de veiligheidscultuur.

Wij kennen o.a. de volgende type interventies:

  • Bewustwordingsworkshops (Deal With It 1 &2). De workshop bestaat uit opdrachten, korte filmpjes, foto’s van de eigen organisatie zodat goed wordt aangesloten op de praktijksituatie.
  • Serious gaming Gaming wordt ingezet om mensen bewust te maken welke gedragspatronen in hun team heersen. De Safety game simuleert een werksituatie. De trainingsruimte zal worden aangekleed met ‘attributen’ van de werkvloer. Denk aan posters, PBM’s, Borden. Medewerkers moeten opdrachten uitvoeren, de trainers geven feedback over vertoond gedrag. Hierdoor ontstaat op een speelse wijze bewustwording
  • Veiligheidsdagen Thema gewijs worden veiligheidsdagen georganiseerd. Bijvoorbeeld over nut en noodzaak van melden van incidenten, bespreken van ongevallen.
  • Workshop observeren en elkaar aanspr op onveilig gedrag. Door middel van een training-on-the-job. Bijvoorkeur op een werklocatie wordt de medewerkers geleerd hoe zij kunnen observeren en elkaar op een constructieve wijze kunnen aanspreken op onveilig gedrag. De training is sterk interactief van opzet waarbij door middel van rollenspel wordt geleerd hoe men elkaar kan aanspreken.
  • Het elkaar aanspreken op onveilig gedrag wordt integraal ingezet met interventies om samen met de leidinggevende te zorgen voor sociaal veilige omgeving.

… lees meer over het verbeteren van de veiligheidscultuur.